پویادانلود | دانلود کتاب هنر خوب زندگی کردن – آندره موروآ برای اندروید کاملا رایگان - پویادانلود

دانلود کتاب هنر خوب زندگی کردن – آندره موروآ

دانلود کتاب هنر خوب زندگی کردن – آندره موروآ

دا دانلود کتاب هنر خوب زندگی کردن – آندره موروآ

 

خوب زندگی کردن یک هنر بزرگ است، شاید بهتر بود بگویم بزرگترین هنر است.

شما نیز به‌دنبال داشتن یک زندگی خوب هستید؟ تعبیر شما از یک زندگی خوب چیست؟

 

سخنی درمورد نویسنده این کتاب

کتاب هنر خوب زندگی کردن، می‌تواند تا حد کافی مؤثر در توسعه ادراک و فهم عموم در جمیع مسائل زندگی به شمار آید. نویسنده این کتاب آندره موروا است.

موروا را اگر بزرگترین نویسنده معاصر فرانسه و دنیای مغرب زمین ندانیم، باید یکی از بزرگترین آنها بشناسیم که شهرت او برخلاف بسیاری از نویسندگان که بعد از مرگ حاصل می‌شود، همزمان با حیات وی بوده است.
آندره موروا در سال ۱۸۸۵ به دنیا آمد و در سال ۱۹۳۸ به افتخار عضویت آکادمی فرانسه نایل شد.

کتاب راهنمای روش زندگی و یا هنر خوب زندگی کردن معلم یک زندگانی مترقی با تمام خصوصیات جدید آن به شمار می‌رود، هنر فکر کردن به نظر نویسنده بزرگترین قدرت و بهترین وسیله به دست آوردن سعادت است؛ در رمز دوست داشتن راز زندگانی سعادتمند و رمز تشکیل عائله خوشبخت به خوبی پدیدار است.

بخش‌بندی مطالب کتاب

این کتاب بطور کلی به 5 بخش تقسیم شده است که هریک از این بخشها چند زیربخش دارد:

  1. هنر نیک اندیشیدن
  2. هنر دوست داشتن
  3. هنر کار کردن
  4. هنر فرماندهی کردن
  5. هنر پیرشدن

پیرامون کتاب هنر خوب زندگی کردن

به نظر موروا کار، بهترین وسیله اعمال قدرت و معرف درجه توانایی و قدرت شخصی است

و هیچ هنر و صنعتی برای یک فرمانده ارتش و یا یک وزیر ارتش تقوی و برتری نفسانی که موروا معلم آن است ندارد.

در راه پیر شدن نیز هنری است و این هنر را موروا با قلم سحّار خود به رشته تحریر درآورده است.

عظمت مقام موروا در واقع اجازه می‌دهد که نسبت به همه مردم از کوچک و بزرگ و وزیر و دبیر، معلم و آموزگار باشد.

آندره موروا در این کتاب هیچگاه دنبال تعلیم اصول رایج ترقی امروزی، یعنی خدعه و تزویر و ریا نرفته

و مانند فیلسوفی همه جا اصول صداقت و درستی و راستی و نیک نفسی را تعلیم داده است.

همانطور که بین شخصیت این مرد بزرگ با نویسندگان جدیدی که نظر این عنوان کتاب نوشته‌اند، بسیار فاصله است

و بین اثری که او به وجود آورده با آثار دیگران این اختلاف و مباینت مشهود و آشکار می‌باشد.

راهنمایی روش و هنر زندگی، کتابی است که وجود آن در خانه هر روستایی و شهری، هر شاگرد و هر فرمانده لازم و واجب است؛

بر معلمان و رجال دلسوز و مردان مطلع به ضعف اخلاق و فرهنگ لازم است

که این کتاب را به منظور راه و روش جدیدی در زندگانی به همه کس و به همه جا ارائه نمایند

تا شاید بدین وسیله راه جدیدی در ترقی و جنبش زندگی همگان پدید آید.


دسته ها : کتاب

مطالب مرتبط