پویادانلود | دانلود رمان روزگار تلخ رایگان برای اندروید , کامپیوتر و آیفون - پویادانلود

دانلود رمان روزگار تلخ رایگان برای اندروید , کامپیوتر و آیفون

دانلود رمان روزگار تلخ رایگان برای اندروید , کامپیوتر و آیفون

دانلود رمان روزگار تلخ رایگان برای اندروید , کامپیوتر و آیفون

دانلود رمان روزگار تلخ

  • نویسنده: شبنم آهنین جان

نازگل دختریست که شاید به دنبال پیدا کردن خوشبختی باید از راز و رمز های پنهان شده در تقدیر آرتام می گذشت تا از اعجاز نگاهش بتواند بفهمد که نیمه ی گمشده او همان است و ایا می تواند او را خوشبخت کند یا نه…
اما خوشبختی نازگل تنها با گذشتن از تمام حوادث سخت در کنار آرتام آرام آرام به حقیقت نزدیک می شد. حقیقتی که تنها خود او باید با تمام وجود لمسش می کرد.احساسش می کرد و آن را برای همیشه باور می کرد.

قسمتی از رمان

-نازگل پاشو ببینم نگاش کن گرفته تا لنگ ظهر خوابیده…!
اه این کی بود که بالای سرم داد و فریاد می زد؟ به هر سختی بود چشم هایم را باز کردم و نگاهم را به ناهید که بالای سرم دست به کمر ایستاده بود انداختم گفتم:
-چه خبره کله ی صبحی؟
به طرفم خم شد و گفت:
-کجاش کله ی صبحه؟ هان؟‌تو به ساعت یازده میگی صبح؟

دستی به چشم های خواب آلودم کشیدم و نگاهم را به ساعت دیواری انداختم؛ راست می‌گفت یازده بود پوفی کشیدم و نیم خیز شدم سرجایم گفتم:
-خوب بلند شدم امرتون؟
ناهید با تشر گفت:
-کدوم آدمی زبون تو رو دراز کرده هان؟نکنه همون لاله؟
با اسم لاله سرم داغ شد گفتم:
-ببین ناهید خانم حق نداری به دوستای من اینطوری صحبت کنی؟

 

 

  1. پیشنهاد سایت پویادانلود:
دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت APK دانلود فایل با فرمت APK


مطالب مرتبط