پویادانلود | دانلود رمان رئیس کیه؟ برای کامپیوتر و اندروید (apk+pdf) - پویادانلود

دانلود رمان رئیس کیه؟ برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان رئیس کیه؟ برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان رئیس کیه؟ برای کامپیوتر و اندروید

نویسنده: shahtut

ژانر: پلیسی، عاشقانه

تعداد صفحات: 322

خلاصه:رمان هول محور یک داستان پلیسی می گردد؛ حتما پیش آمده که مدت ها برای به دست آوردن چیزی تلاش کنید و بعد ها متوجه شوید که آن چیز را داشتید و فقط وقت خود را طلف کرده اید. برای دست گیری باند پخش مواد مخدری که به تازگی روی کار آمده بود مامور می شود و…

پیشنهاد سایت:

دانلود رمان اسطوره برای موبایل و کامپیوتر (pdf+apk)

صفحه‌ی اول رمان:

چی شد کار به اینجا کشید؟این اسلحه!!!
دستی که این اسلحه رو به طرفم گرفته کاملا نا اشناست!!!
مرگ همین نزدیکی هاست!!!
می تونم با تک تک سلول هام حسش کنم.چرا این اتفاق افتاده؟بعد از پنج سال!!!
برای جواب دادن به این سوال باید به خ و نه اول برگشت؛جایی که این بازی از اونجا شرووع شد:

پنج سال پیش:

روی مبل نشسته بودم و نگاهم و به تابلو رو به رو دوخته بودم.تصویری از پرنده ای که با ارامش در آشیانه اش ارام گرفته بود در منظره ای که طوفان را به تصویر کشیده بود.
با صدای سرباز به خودم اومدم
-:جناب سرگرد،تیمسار منتظرتون هستن.

رمان مهبد

لبخندی زدم و با تشکر بلند شدم و به طرف در چوبی قهوه ای رنگ رفتم.چند ضربه به در زدم و با شنیدن بفرمایید وارد شدم.

احترام نظامی گذاشتم و راست ایستادم.
تیمسار راحت باشی گفت و دعوت به نشستن کرد. لبخندی زدم و پشت میز بزرگی که چسبیده به میز تیمسار قرار داشت نشستم.
تیمسار با ملایمت گفت: حتما می دونی چرا خواستم بیای اینجا.
-:بله درباره اون باند دزدی که به تازگی مشغول به کار شده!

 

پیسنهاد میشود:

 

 

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت APK دانلود فایل با فرمت APK


مطالب مرتبط