پویادانلود | دانلود رمان پلیس های دردسر ساز برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم - پویادانلود

دانلود رمان پلیس های دردسر ساز برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

 

دانلود رمان پلیس های دردسر ساز برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

دانلود رمان پلیس های دردسر ساز برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

 

 

 خلاصه:
دانلود رمان پلیس های دردسرساز آترینا برقعی بعد از چند سال به ایران برمی‌گرده و پیش دو تا برادرهاش زندگی می‌کنه. ..
توی مدتی که ایران زندگی می،کنه با اتفاقاتی روبه‌رو میشه که براش تازگی داره…

بخشی از داستان:

-باشه قبول.
بعد از شروع کردن سنگ کاغذ قیچی با برد آتر ینا تموم شد که همون لحظه ادوین و رادوین هم
سر رسیدند؛آتر ینا سر یع به سمت برادرهاش رفت ولی قبلش رو کرد سمت بردیا.
-یادت باشه، من بردم پس باید خسارت بدی…بای.
قبل از اینکه بردیا بتونه حرفی بزنه، آتر ینا پیش ادوین و رادوین رسیده بود.
ادوین با دیدن سپر پشتی ماشین چشمهاش رو بست و رو کرد سمت آتر ینا.
-سویچ، سر یع…گند زدی به ماشین صفر.
رادوین رو کرد سمت ادوین.
-داداش من، بر یم تو ماشین حرف میزنیم؛ اینجا جاش نیست.
-د آخه من به این چی بگم؟ معلوم نیست به کدوم بدبختی زده.
آتر ینا در حالی که کولهای که ادوین به دستش داده بود رو، روی شونش جابهجا میکرد رو کرد
سمتش.
-تقصیر من نبود؛ از پشت اومد زد به من.
-میشه بدونم کجا بودی؟
-همین این دور برگردون اینجا زد از پشت.
ادوین و رادوین متحیر داشتند آترنیا رو نگاه میکردند.
رادوین دستهاش رو پشتش گذاشت.
-چهطور ی دور زدی؟
-میخوای نشونت بدم؟
ادوین ترسیده رو کرد سمت آتر ینا.

کودک درون من چون، طفلکی
در میان آرزوهای من است
او چه معصوم و چه ساده، خفته است
او که از من، او که دائم، با من است
عشق را، در آن دل پاک دیده‌ای؟
او به مانند مَهی در آسمان
چون ستاره، چون همان رنگین‌کمان

 

پیشنهاد های دیگر سایت:

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت APK دانلود فایل با فرمت APK


مطالب مرتبط