پویادانلود | دانلود رمان حاملگی اجباری برای موبایل و کامپیوتر (تبلت و اندروید) - پویادانلود

دانلود رمان حاملگی اجباری برای موبایل و کامپیوتر (تبلت و اندروید)

دانلود رمان حاملگی اجباری برای موبایل و کامپیوتر (تبلت و اندروید)

دانلود رمان حاملگی اجباری برای موبایل و کامپیوتر (تبلت و اندروید)

  • نویسنده این رمان ویدا دهداری میباشد.
  • موضوع رمان : عاشقانه.بزرگسال.اجباری

خلاصه رمان حاملگی اجباری:

آوایی که اینقدر شاد و سر زندست که همه با دیدنش به وجد میان…
این آوا خانم قصه ی ما با دوتا از دوستاش به اسم سارا و سحر جاهایی میرن که همزمان با اونا سه تا پسر,دیگه هم هستن..
کل کل های این سه تا تا جایی که ادامه پیدا میکنه که…

 

قسمنی ار رمان حاملگی اجباری:

حاملگی اجباری
#پارت اول
با التماس و خواهش و بغض گفتم:
_تورو خدا میشه بگی چته ؟
چنان مرا به خود چسباند و و دستش حصار تنم بود که مرا به خود فشار و لحن
خماری که اولین بار میدیم زمزمه کرد:

_یعنی نمیدونی چمه ؟
آب دهنم را با هر جان کندنی بود قورت دادم و با گریه که دیگر اصال نمیتوانستم

رمان حاملگی اجباری
کنترلش کنم با ترس درحالی که نگاهم را از نگاه پر از نیازش میدزدیدم گفتم:
_ما همش سه روزه با هم آشنا شدیم
نذاشت ادامه بدم کمی با لحن خشنی گفت:
_آره مگه نمیخوای این رابطه و دوستی عمیق بشه؟
واقعا وحشت بی سابقه ای به قلبم چنگ زد و نتوانستم حرفش را عمیقا هالجی
کنم

حاملگی اجباری

و یا ترسیدم که با ترس و لرز زمزمه کردم:
_رایان منظورت چیه ؟
پوزخندی زد اینبار و نگاهش را به خودم نتوانستم درست تفکیک کنم چه حسی
را در بر گرفته بود که گفت:
_خوب میدونی که منظورم چیه ؟
تمام ترسی که در خود سراغ داشتم نگاهش کردم که گفت:
_باید برای تداوم دوستیمون منو…

حاملگی اجباری رمان

 

شاید برایتان جالب باشد:

  1. دانلود کتاب جز از کل نسخه کامل برای موبایل با لینک مستقیم
  2. دانلود رمان عروس 18 ساله برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم
  3. دانلود رمان عروس اجباری برای موبایل و کامپیوتر (نوشته : Dnya20)
  4. دانلود رمان عشق اجباری نوشته پریا.ن برای موبایل و کامپیوتر
  5. دانلود رمان ازدواج اجباری برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

 مطالب مرتبط