پویادانلود | دانلود رمان لذت های کثیف (جلد دوم مجموعه بیلیونر کثیف) - پویادانلود

دانلود رمان لذت های کثیف (جلد دوم مجموعه بیلیونر کثیف)

 

دانلود رمان لذت های کثیف (جلد دوم مجموعه بیلیونر کثیف)

دانلود رمان لذت های کثیف (جلد دوم مجموعه بیلیونر کثیف)

رمان #لذت_های_کثیف 👇🏻📚
(جلد دوم مجموعه بیلیونر کثیف)

نویسنده:Megan March
مترجم:م.ن.سنجانی

ژانر: #آروتیک #خارجی #عاشقانه

خلاصه:

انجامش دادم. با یه میلیاردر ازدواج کردم.
من دلایل خودمو دارم. اخرین چیزیکه انتظارشو داشتم احساس مالکیت بود.

ممکنه عهدهائی بسته باشم،
ولی مصمم که خودم باشم.
ولی قوانین اون داره تو دنیای من مسلط میشه.

ولی از اون دسته دخترائی نیستم که اطاعت کنم.
فقط یه مشکل وجود داره. من ممکنه عاشقش بشم.
اصلا نمیدونم این ازدواج چطور قراره پیش بره، اگه خودم دست نگه دارم وقتی با لذت های کثیفش منو از پا
درمیاره اونوقت تا اخر عمر ادامه پیدا میکنه.

قسمتی از  تشکرها برای رمان:

من هیچوقت بدون اشک ریختن سپاسگذاری نکرده ام.

و امیدوارم هرگز اینکار رو نکنم این اولین بار است که به عنوان نویسنده تمام وقت این قدردانی هارو میکنم

من در کلمات خویش میگنجم میتوانستم یه وقت اضافه مابین یه روزکاری در کنار درگیری های دیگر این قدر دانی ها را انجام دهم

بدون کمک یک سری افراد قادر به زنده کردن این رویای نویسندگی نبودم. احساساتم محدودیتی نمیشناسد.
تشکر مخصوص از بابا خیلی دلم برات تنگ شده است.

ولی میدانم همانطور که من این رویای بزرگم را دنبال میکنم

تو مرا مورد تشویق قرار میدهی سپاس بابت اینکه بهم اموختی

نه تنها رویاهای بزرگ داشته باشم، بلکه یادم دادی چطور از قدرت سخت کوشی استفاده ببرم.

روزی نخواهد بود که شک بر این برم که خوش شانسم که دختر تو هستم مامان تو قوی ترین زنی هستی که میشناسم.

من در حیرت خوبی و ظرافت توام.

خیلی دوستت دارم انجلا اسمیت از بخش نویسندگان گری گوست ال ال سی دستیار شخصی و بهترین دوستم

واقعا راه طولانی و هیجانی بود. ولی تازه اولشه، بهت افتخار میکنم و قدردان موهبت هایت در زندگی ام هستم

انجلا اسمیت وپم برهولک ویراستار های فوق العاده ام. ، یک بار دیگر کمکم کردید بهرتین داستانم را انتقال دهم.

جنکتین بارتک ناشر بی نظیربرای مشورت های خوبت و به مسیرهای درست رهنموئی کردنم

ناتاشا جنتایل پیام هایت را دوست دارم.

خانم سارا ایرو برای انشعاب یک جلد عالی توسط هنگلی برای طراحی یک کاور معرکه

برای دانلود جلد اول رمان کلیک نمایید

  1. دانلود رمان میلیاردر کثیف (جلد اول مجموعه بیلیونر کثیف)


مطالب مرتبط