پویادانلود | دانلود رمان عروس خانزاده (رمان بزرگسال و اربابی) برای موبایل و کامپیوتر - پویادانلود

دانلود رمان عروس خانزاده (رمان بزرگسال و اربابی) برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان عروس خانزاده (رمان بزرگسال و اربابی) برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان عروس خانزاده (رمان بزرگسال و اربابی) برای موبایل و کامپیوتر

  • نام رمان» عروس خانزاده
  • ژانر  رمان» بزرگسال -اربابی- عاشقانه- اجباری

خلاصه  رمان عروس خانزاده:

یه رمان بسیار زیبا از دختری بی کس
دختری ک ب عشق یک نفر شبیه است…
و آن یک نفر در هوای از دست رفته اش….
چ کسی میداند
شاید آن یک نفر آن دختر شود؟
با ما همراه باشین

رمان عروس خانزاده پی دی اق

بدون اینکه حتی به پشت سرم نگاه کنم با سرعت داشتم میدویدم، اگه ناپدریم سر میرسید فاتحه ام خونده بود کنار خیابون ایستادم 

با اشک به اطرافم نگاهی انداختم حتی پرنده هم پر نمیزد از ترس قلبم داشت تند تند میزد

با دیدن ماشینی ک از دور داشت میومد دستم و تکون دادم ک ماشین ایستاد

با عجله به سمت ماشین مدل بالایی ک حتی اسمش رو نمیدونستم رفتم

شیشه های ماشین دودی بود و نمیشد راننده اش رو دید 

رمان عروس خانزاده pdf

شیشه ها بالا رفت تا خواستم چیزی بگم صدای خشدار و خشک مردونه ای بلند شد:


_سوار شو.بدون اینکه سئوالی بپرسم یا حرفی بزنم سوار ماشین شدم

انگار خدا این مرد رو برام فرستاده بود تا از دست ناپدریم ک امشب من رو داشت میفروخت نجات داد.

تقریبا نیم ساعتی گذشته بود نگاهی به اطراف انداختم ک از اونجا کامل دور شده بودیم ، نفس راحتی کشیدم به سمت مرد غریبه ای ک…

رمان عروس خانزاده apk

 

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF

 

شاید برایتان جالب باشد:

  1. دانلود رمان حرارت عشق
  2. دانلود رمان بهشت کلوچه ای من
  3. دانلود رمان منو اذیت نکن

 مطالب مرتبط