پویادانلود | دانلود رمان تاوان بوسه های تو برای موبایل و کامپیوتر ( اندروید) - پویادانلود

دانلود رمان تاوان بوسه های تو برای موبایل و کامپیوتر (تبلت و اندروید)

دانلود رمان تاوان بوسه های تو برای موبایل و کامپیوتر (تبلت و اندروید)

دانلود رمان تاوان بوسه های تو برای موبایل و کامپیوتر (تبلت و اندروید)

پویادانلود | دانلود رمان و کتاب

رمان #تاوان_بوسه_های_تو👇🏻📚

نویسنده:لیدی آوا

تعداد صفحات:280

خلاصه:

داستان در مورد دختری به اسم یغماست که برادرش طی یه اتفاقاتی با مزاحمش درگیر می شه مزاحم کشته و برادرش قاتل محسوب می شه وقتی همه اعضای خانواده برای رضایت پیش قدم می شند و نتیجه نمی گیرند یغما پیش قدم می شه طبق خواست بردار بزرگ مقتول ازدواج یغما با برادر دختر بازش فرنود شرط بخوشده شدن یغماست …

پایان خوش

ژانر: #عاشقانه #اجباری #طنز #کلکلی

دانلود رمان زن قراردادی برای موبایل و کامپیوتر (تبلت و اندروید)

با یک تاب آبی با یقه ی بالوانی و جین آبی و چسبون کفشهای پاشنه چند سانتی اش

در حالی که دسته ای موهای بلوند شده اش و از روی صورتش کنار می زد مقابلم ظاهر شد

پوزخندی زد و گفت : زودتر از اینا منتظرت بودم ! !
نگاهم و از دستهای بانداژ شده اش به سمت لیوانهای نصفه نیمه مشروبی که روی میز بود سوق دادم

رد نگاهم دنبال کرد و گفت : من برعکس تو دختر مهمون نوازی هستم اگه مایل باشی..
میون کلامش پریدم و با تحکم گفتم : ممنون از مهمون نوازیتون ولی من مشروب نمی خورم ! ! !
تیزبینانه نگاهم کرد و گفت : پس با فرنود در این مورد تفاهم ندارید ! !
نفس عمیقی کشیدم و گفتم : زندگی خصوصی من و شوهرم به غریبه ها مربوط نیست ! !
خندید و گفت : غریبه ؟ ؟ فرنود دیروز دوستی و در حق من تموم کرد ! !
-اگه پای مرگ و زندگی یه نفر در میون باشه غربیه آشنا مطرح نیست حس انسان دوستانه مطرح می شه ! !
بلند خندید و گفت : به خاطر همین حس انسان دوستانه بود که دعوت من و برای شام قبول کرد ؟ ؟
مستقیم به چشماش زل زدم : اومدم از زندگیم بندازمت بیرون ! !
باز خندید و گفت : اهداف مشترکی داریم منم می خوام تو رو از زندگی فرنود بندازم بیرون ! !
به سمت کیفش رفت و دسته چکش و بیرون کشید و گفت : خودکاری داری ؟ ؟

دانلود رمان دختر طلاق برای موبایل و کامپیوتر (تبلت و اندروید)

 

 

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت APK دانلود فایل با فرمت APK


مطالب مرتبط