پویادانلود | دانلود رمان این عشقه یاهوس؟ بدون سانسور برای موبایل و کامپیوتر - پویادانلود

دانلود رمان این عشقه یاهوس؟

دانلود رمان این عشقه یاهوس؟ بدون سانسور برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان این عشقه یاهوس؟ بدون سانسور برای موبایل و کامپیوتر

 

 نام رمان : این عشقه یاهوس؟

 نویسنده : مسیحه زادخو

 تعداد صفحات  : ۳۴۹

خلاصه :عشقم! تمام وجودم !تو اشتباه کردی عشق پنهونمو با یه شب هوس زودگذر با مستی غیر قابل درکی به فنا دادی و زندگیمو سیاه کردی منو تباه هوای نفس پلیدخواسته هات کردی بی انصاف گناهم چی بود ؟مگه من چکار کردم که این طوری شد ؟دخترونه هامو پس بده …پس بده اگه میتونی پس بده …

قسمتی از رمان:

منظوری ندارم مامان میگم اگه شب زفافه که هر وقت لازم بود اونم میشه شما شور نزنین عرسوتون مشکلی نداره
خاله با لبخند گفت :
– آره عزیزم تو قراره باهاش زندگی کنی سربلندیش مال خودت
رو به خاله گفتم
– درسته …
مریم بود که با وسایل پذیرایی اومد .
مامان بلند شد و رو به خاله ام گفت :
– بریم عفت … دیره
منم بلند شدم و گفتم :
.- تازه اومدین مامان ، کجا ؟
هاله هم بلند شد که مامان گفت :
– بعد ناهار بابات می‌ره شیراز دیرمون میشه
– خوش اومدین
سمت در خروجی میرفت گفت :
– مراقب خودت باش
– چشم مامان
مامان رفت کلافه دستی به موهام بردم و نشستم رو مبل باز …هنوز خوابم می اومد .
لیوان آب پرتقال رو از داخل سینی برداشتم و یه کوچولو خوردم .

اصلا دلم نکشید لیوان رو دوباره گذاشتم داخل سینی و بلند شدم . برگشتم اتاق خواب .
خوابم می اومد هنوز . ولی دیگه نمیتونستم بخوابم لبه ی تخت نشستم عسل هنوز خواب خواب بود …
نفسمو بیرون دادم که دیدم گوشیم رو کنار تختی رو سایلنت بود اما صفحه اش روشن شد فکر کردم مامان عسله
اما برداشتم و باز کردم پیام بود .
ناشناس بود شمارش مال اینجا نبود
متعجب چینی به ابرو دادم و خوندم .
( سلام عزیزم ، جشن عروسیت مبارک . عکسای عروسیت رسید دستم ماه بودی عزیزم )
نفسمو بیرون دادم شرط می‌بندم شیواست ، کی غیر از اون می‌تونه باشه ؟
پیامک رو پاک کردم و نفسمو بیرون دادم. زیر لب گفتم خدا به خیر بگذرونه .
دستی به موهام بردم و گوشیمو گذاشتم رو کنار تخت خوابی .

بلند شدم دوباره لباسامو از تن در آوردم رو کاناپه انداختم و کنار عسل دراز کشیدم .

لبخند به لب گرفتم ، به پهلو شدم و محو تماشاش بودم .
یه بوسه گذاشتم رو گونه اش .من عاشق این دخترم خیلی دوسش دارم .
تو زندگیم اشتباهات زیادی مرتکب شدم ، اما کاری نمیکنم از دستت بدم .
نفسمو بیرون دادم و ته موهاشو که پریشون بود گرفتم و با لبخند شیطونی
به آرومی با ته موهاش کشیدم رو نوک دماغش.

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت APK دانلود فایل با فرمت APK


مطالب مرتبط