پویادانلود | دانلود رمان توسکا نوشته هماپور اصفهانی (apk+pdf) - پویادانلود

دانلود رمان توسکا نوشته هماپور اصفهانی (apk+pdf)

دانلود رمان توسکا نوشته هماپور اصفهانی

دانلود رمان توسکا نوشته هماپور اصفهانی

رمان توسکا👇📚
نویسنده: هما پور اصفهانی

خلاصه ی داستان:
دختری از جنس همه دخترا … که ناخواسته وارد راهی می شه که براش خیلی چیزا به وجود می یاره … شهرت … رقابت … ثروت … و چیزی که توی عقلش هم نمی گنجید هیچ وقت … عشق!!! عشقی از نوع ناب در روزگاری که نامش هم کیمیاست …

قسمتی از رمان:

بالاخره رسیدیم به در قهوه ای رنگ اتاقی که توش تست می گرفتن و اصلا معلوم نبود اون تو چه خبره!!!

حتی نمی دونستیم چند نفر اون تو نشستن ….

پشت در اتاق و روبروی ما یه میز بود که پشتش یه دختر محجبه نشسته بود و اسم و فامیلا رو می نوشت

و یه شماره می داد به هر نفر … همه کارا کلیشه ای …

دویست سیصد نفر جلومون رفته بودن تو … دویست سیصد نفرم پشت سرمون بودن …

هر کی یه چیزی دستش بود و داشت خودشو باد می زد … در باز شد …

دختری که رفته بود تو با قیافه ای سرخ شده اومد بیرون ….

وا!!!! انگار مجبوره وقتی اینقدر خجالت می کشه بره تست بده …

فکر کن این بخواد بشه بازیگر و همبازی فلانی … چه شود!!!!

خودم می شم بیننده درجه یکش … خنده ام گرفت …

منشیه پاشد رفت توی اتاق رو به طناز گفتم:

– قلبت تو دهنته؟! دستشو گذاشت رو سینه اش و گفت:

– گمشو بابا … هولم نکن ببینم این چهره ام سینمایی می شه یا نه …

– بابا اعتماد به نفس!!! منشیه اومد بیرون …

پیشنهاد های دیگر ما»»»»»»»

 

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت APK دانلود فایل با فرمت APK


مطالب مرتبط