پویادانلود | دانلود رمان جدال شیطانی برای موبایل و کامپیوتر (جلد1 و 2) - پویادانلود

دانلود رمان جدال شیطانی برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

دانلود رمان جدال شیطانی برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

دانلود رمان جدال شیطانی برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

جدال شیطانی 📚⬆️
جلد1و2
به قلم :لیلی و عسل

شخصیت های اصلی👑: سَروین شِروین سِلدا شانیار

خلاصه رمان:
بچه های قصه ی ما مثله همن زندگیشون عادیه ولی در کنارش((شیطنت؛غرور؛عشق))همـ…

خلاصه:
8نفر دارن زندگیشونو میکنن ک ی ماموریت پلیسی همه چیو عوض میکنه…
اما چی باعث میشه همه چی تغییر کنه؟

جلد سوم درحال تایپ…

ژانر: کلکلی_عاشقانه
جدال_شیطانی

 

وای سلی زلزله سلدا عین خر پاشد رف زیر چهار چوب اتاقش و شروع کرد به زر زدن

سلی+وای خدایا گوه خوردم من هنوز جوونم شوهر نکردم خدایا عن خوردم منو نکش

وای خدایا افتاده بودم رو تخت و از شدت خنده نمیتونستم پاشم

که سلدا به خودش اومد و جیغی کشید و به سمتم اومد مقنعه ام رو از سرم کشید

و موهام و محکم کشید که جیغم رف هوا از سرو صدای ما خاله و عمو(مامان بابای سلدا)اومدن تو اتاق

خاله+عه عه عه سلی ولش کن بچه رو چیکارش داری

_سلام خاله خوبی؟

سلام عمو جونم دوباره سلدای عن موهام و کشید که جیغی زدم

سلی+عنونه گوه منو اوسکل میکنی آره؟

_من؟کی بود اول صبحی زنگ زد گفت پاشو برو دانشگاه؟

صدای خنده ی خاله و عمو بلند شد منو سلی هم ی نگا بهم انداختیم و خندیدیم

؛ ِ شروین

درحالی که اخرین لقمه امو به زور با آب پرتغالم قورت میدادم راه افتادم سمت در کهـ…

مامان+هوی بزغاله کجا؟

متعجب برگشتم سمتش آخه چرا اینا اینقد بی ادبن؟

رو منم تاثیر میزارن خب باخنده برگشتم سمتش

_جانم مامان؟

میخایم با شانی بریم بیرون الان منو نصف میکنه دیر برسم

مامان+خا(خا به مازندرانی یعنی باشه )

برو باز معلوم نیست کدوم گوری میخاین برین

صبر کن ببینم نکنه میرین دختر بازی؟هان؟هان؟هان؟

_دختر؟بازی؟چجوریع؟

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF

 مطالب مرتبط