پویادانلود | دانلود رمان مجبوری با من بمانی برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم - پویادانلود

دانلود رمان مجبوری با من بمانی برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

 دانلود رمان مجبوری با من بمانی برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

دانلود رمان مجبوری با من بمانی برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

  • نام نویسنده:آیدا رستمی

و چه قدر سخت است مردی که جای برادرت بود؛ حال همسرت بشود.
چه قدر سخت است که آرزوهایت یک به یک بسوزد و تو برای بچه‌ای بسوزی که از جنس تو نیست…
#پایان خوش

نام کتاب:‌ مجبوری با من بمانی
“آبنوس”
بعد از خوردن صبحانه، از مامانم خداحافظی می‌کنم. وسایلم رو برمی‌دارم و به طرف مدرسه حرکت می‌کنم.
توی مدرسه گلبهار رو می‌بینم و طرفش میرم.
_سلام گلی جون.
با برگردوندن صورتش به طرفم، چشم‌های قرمز و اشکی به همراه صورت کبودش رو می‌بینم. با نگران می‌گم:
_وای گلبهار، چی شده؟ چه بلایی سرت اومده؟
با ناراحتی بغلم می‌کنه و فقط گریه می‌کنه. نمی‌دونم چی‌کار کنم. الان کلاس‌ها شروع می‌شه.

آروم لب می‌زنم:
_گلبهاری بسه، الان کلاس شروع می‌شه.
با ناراحتی می‌گه:
_نه آبنوس، من نمی‌تونم بیام.
_چرا؟ مگه چی شده؟
_من اومدم باهات خداحافظی…
_گلبهار
به مرد رو بروم که اسم گلبهار رو صدا زده بود نگاه می‌کنم.

یه مرد حدوداً چهل ساله‌ اس، که چاقه و چهره زشت و اخمویی داره‌.

پدر گلبهار رو می‌شناسم، این شکلی نیست.
_شما کی هستید آقا؟ با گلبهار چی کار دارید؟
_به تو ربطی نداره بچه برو پی درس و مشقت.
به طرف گلبهار میاد و دستش رو می‌کشه که گلبهار شروع به التماس می‌کنه:
_تو رو خدا، من نمی‌خوام باهات بیام.
_خفه شو بچه، معلومه که باید بیای ما قرار گذاشته بودیم بیای خداحافظی بکنی و بریم.
گلبهار با گریه داد می‌زنه:

_من تو رو دوست ندارم. می‌خوام پیش آبنوس…
ولی صداش با تو دهنی محکم مرد خفه می‌شه و خون مثل فواره از دماغش بیرون می‌زنه.
به طرف مرد میرم و محکم به دست و کمرش میزنم تا، گلبهار رو ول بکنه ولی من رو هول میده

و همراه با گلبهار به طرف ماشینی میره و اون جا رو ترک می‌کنه.
به خاطر ضربه مرد، کمرم درد می‌کنه ولی بلند می‌شم و به طرف کلاسم میرم.
تا زنگ آخر چیزی از صحبت‌های معلم‌ نمی‌فهمم و دو سه باری، تذکر می‌خوردم ولی فکرم درگیر گلبهاره.
گلبهار، دختر ساده و مهربونیه ولی خانوادش فقیرند.

البته پدر و مادر مهربونی داره، گلبهار از لحاظ چهره به مادرش و از لحاظ اخلاق به پدرش رفته.

چشم‌های آبی و صورت سفیدی داره.

گونه‌های سرخ مثل سیبیش رو آدم دوست داره بخوره. به خصوص، موقع خجالت که قرمز می‌شه.

رمان مجبوری با من بمانی

  1. دانلود رمان توافق شیرین برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم
  2. دانلود رمان زن ناخواسته برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم
  3. دانلود رمان مرد باش برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

 

 

لینک های رمان به درخواست نویسنده حذف گردید

 مطالب مرتبط