پویادانلود | دانلود رمان شوهر غیرتی من برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم - پویادانلود

دانلود رمان شوهر غیرتی من برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

دانلود رمان شوهر غیرتی من برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

دانلود رمان شوهر غیرتی من برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

 

 

امروز در سایت پویادانلود برای شما کاربران عزیز رمان عاشقانه شوهر غیرتی من رو تهیه کرده ایم.

این رمان در ژانر عاشقانه و  بزرگسال نوشته شده

برای دانلود و خواندن خلاصه رمان به ادامه مطلب مراجعه کنید……….

خلاصه ای از رمان شوهر غیرتی من :

رمان شوهر غیرتی من
!چند سالته؟_
:با ترس و گریه لب زدم
.چهاده_
نگاه هیزی بهم انداخت و رو کرد به سمت مامان بابا که ایستاده بودن و خوشحال به ما نگاه
:میکردند گفت
!باکره اس ؟_
!بله آقا_
!عادت ماهیانه شده؟_
.بله_
:با شنیدن حرفاشون از خجالت سرم و پایین انداخته بودم که مرد با صدای بلندی گفت
دخترت رو میخرم ازت اما به شرطی که هیچوقت دیگه دنبالش نیای فهمیدی ؟!اون همسر _
.ارباب میشه و برای همیشه از این روستا میبریمشون به عمارت داخل شهر ارباب
.چشم آقا_

رمان شوهر غیرتی من

:با گریه به سمت بابا و مامان برگشتم و داد زدم
تو رو خدا نزارید من و ببرند! من و نفروشید من نمیخوام زن ارباب بشم اون یه هوسباز بابا تو _
!رو خدا کار میکنم نزار من و ببرند
بابا و مامان بیخیال فقط پول هایی رو که گرفته بودند رو داشتند میشموردند و جیغ و داد من هیچ
.اهمیتی براشون نداشت دلم میخواست فقط یجا بشینم و گریه کنم|
رمان پلاس را به خاطر بسپارید

رمان شوهر غیرتی من

چرا بابام انقدر بی غیرت بود که بخاطر پول داشت من و میفروخت به ارباب هوسباز که شهرتش
.شهره ی عام و خاص بود
چرا داشتند من رو بدبخت میکردند دلم میخواست تنها یه جا باشم و تا میتونم اشک بریزم و
!گریه کنم ولی نمیشد
:مرد به سمتم اومد و بازوم و داخل دستهاش گرفت با گریه داد زدم
..مامان بابا تو رو خدا کمکم کنید_

 

رمان شوهر غیرتی من

 

 

 

 

دانلود پارت 1 تا 24 با فرمت PDF دانلود پارت 1 تا 24 با فرمت PDF

 

 

دانلود پارت 25 با فرمت PDF دانلود پارت 25 با فرمت PDF

 

دانلود پارت آخر با فرمت PDF دانلود پارت آخر با فرمت PDF

 

  1. دانلود رمان لعبت
  2. دانلود رمان سه دبیرستانی هات
  3. دانلود رمان پولتو به رخم نکش


مطالب مرتبط