پویادانلود | دانلود رمان سیب دندان زده نوشته:شفقه مشعوفی با لینک مستقیم - پویادانلود

دانلود رمان سیب دندان زده نوشته:شفقه مشعوفی با لینک مستقیم

دانلود رمان سیب دندان زده نوشته:شفقه مشعوفی با لینک مستقیم

دانلود رمان سیب دندان زده نوشته:شفقه مشعوفی با لینک مستقیم

 

نویسنده : شفقه مشعوفی

خلاصه داستان رمان:

رمان سیب دندان زده دختری ب بکری سیب سرخ حوا ب پاکی اب زمزم و‌به زیبایی خورشید پسری از تبار گرگ که برای انتقام، از خورشید و‌پسر عمویش استفاده میکند تا آبروی خاندان درخشان را بریزد…

ازدواجی از سر اجبار… برای جمع این آبرو ریزی و عشقی که جرقه میزند با وجود زن دوم… و چه چیزی در انتظار این سیبی بکری است که دندان زده شده است…

قسمتی از رمان :

کنارِ نگاه مادرت چیزی نباشد جز نگرانی … دانلود رمان سیب دندان زده

دلواپسی …

صدای ارام و طنازش را به گوشم رساند :برو اول دیدن خان بابا و‌ زندی  .

از کنارم گذشت.

صدایش کردم :مامان؟

ایستاد بر نگشت.

پر تردید لب ب سوال گشودم :چرا نمیذاشتی این سه سال رو بیام خونه ؟

نفس عمیقش و باز صدای این زن خوش قد و‌قامت .

– دیرت می‌شه خورشید …مواظب باش این یه وجب شالت ازسر نیافته مش‌ یوسف تو‌ باغه .

همان  قد و قامت خوش ترکیبش را در کنج اشپزخانه چپاند و مرا باز بی جواب گذاشت.

لبه های شالم را  پشت سر انداختم و کتانی به پا کرده راهی عمارت وسط باغ شدم .

عمارتی که‌محل حکم رانی خان بابا بود و زندی و عمارت کناری اش مال آقا جان (پدرم)و زن اول پدرم ملک بانو.

و اصولا نه من نه مادرم از راه سنگفرش شده اجازه ی رفت و امد نداشتیم .

صدای نرم سبزه های مرطوب زیر پاهایم و خش خش برگ‌های بالا سرم تک تک حس های خوابیده ام

را بیدار کرد بعد از دوسال باز بوی مخصوص این باغ را میشنیدم …

صدای پایی از پشت سرم نزدیک میشدایستادم و سر بر گرداندم.

عارف بود .

نا برادری…هنوز هم گویی یک تکه یخ بود.

نگاهم‌را از چشمان تیز و‌جست وجو‌گرش دزدیده و به دکمه های پیراهن مشکی اش دوختم .

پیشنهاد سایت:

 

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF

 مطالب مرتبط