پویادانلود | دانلود رمان تیدا زاده نور یا تاریکی ؟ | EVRINA کاربر انجمن نودهشتیا - پویادانلود

دانلود رمان تیدا زاده نور یا تاریکی ؟ | EVRINA کاربر انجمن نودهشتیا

دانلود رمان تیدا زاده نور یا تاریکی ؟ | EVRINA کاربر انجمن نودهشتیا

دانلود رمان تیدا زاده نور یا تاریکی ؟ | EVRINA کاربر انجمن نودهشتیا

درباره کتاب :

عظمت و شکوه نیاکانمان بر کسی پوشیده نیـست ، بارها و بارها ، از حکمـرانی حـق و حقیـقت پادشـاهی نیاکانمان شنیده ایم

و نشانه هایش را در ستون های قد علم کرده پــارسـه (معروف به تخت جمشید) به چشم دیده ایم .
تیدا هم مثل تو ! .. مثل ما ! … حتی نزدیک تر از هر کسی به نسل ما ! ..

هویتش را جایی جا نگذاشته که بخواهد پیدایش کند ! … فقط نیازش به مــرور است و یــاد آوری !
اینجا بحث قانون و حق و عدالت نیـست ! حرف از ذات است و هویــت !
تیدا با مرور همه صفحات تاریخ خــاک خورده ، این عظمت را به چشم می بیند

و معجزه وار به واسطه دروازه ملل ، به بهشتی موعود وارد می شود ، اسطوره های نامی سرزمینمان به پیشوازش می آیند

و قطار حوادث با سرعت به سمتش ، مهربانی و عطوفت پادشاهی از خاندان پارسیان مجذ وبش می کند

و این بار وجود پر عدالت دنیای پرشکوه نیاکانمان را تصدیق می کند .
حقیقت آنجاست … و عشق هم ! … فارق از تمام بایـدها و نبایـدها ، این عشق را مـی پذ یرد …

اما مگر مـی شود بهشت موعــود مـار سیـاه و وسـوسـه طاووس نداشته باشد ؟!
این بار مقابل سوالی ذاتی خود را پیدا می کند که ذاتش … زاده نور …. یا تاریکی ؟ ….

ژانر : اساطیری ، تاریخی ، تخیلی  ، عاشقانه

پویادانلود مرجع دانلود رمان تقدیم میکند

قسمتی از متن رمان :

در دل تاریکی شب ، زیر نور نقره ای ماه ، در میان جنگل انبوه با درختان سر به فلک کشیده بلند

  و کهنسال که سر در هم فرو برده و فضای وهم انگیزی را خلق کرده بودند .

دختری با لباس بلند سفید رنگ و یقه گرد و ساده که تا زیر سینه نسبتا تنگ بود

و از آن به بعد پارچه نرم و لطیف لباس گشاد می شد

و تا مچ پایش می رسید ، با آستین های گشاد که در مچ دست تنگ می شد .

با تمام سرعت و بی وقفه درختان تنومد را دور می زد .
بلندی موهای فر درشت و مشکی اش به کمر می رسید و با دویدنش در هوا دیوانه وار می رقصید .

ترس تمام وجود دخترک را پر کرده بود .

صدای چند مرد و سگانی که به دنبالش بودند سکوت جنگل را می شکست .

دخترک بارها از ترس به پشت سرش خیره می شد تا فاصله ی جستجوگرانش را با خود بسنجد .

 

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت APK دانلود فایل با فرمت APK


مطالب مرتبط