پویادانلود | دانلود رمان یه بار بهم بگو دوسم داری برای موبایل و کامپیوتر - پویادانلود

دانلود رمان یه بار بهم بگو دوسم داری برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان یه بار بهم بگو دوسم داری برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان یه بار بهم بگو دوسم داری برای موبایل و کامپیوتر

پویادانلود مرجع دانلود رمان تقدیم میکند

خلاصه ی رمان یه بار بهم بگو دوسم داری:

مینو مهندس جوانی است که پدر و مادرش را از دست داده و به تنهایی با مهدیس

نامادری اش زندگی میکند ، بی اینکه محبتی از او در قلبش احساس کند . او برای

یک پروژه ی مشترک به همراه چند همکار مرد راهی شمال کشور میشود ، که منصور

هم یکی از آنهاست….

قسمتی از رمان:

مهدیس مهدیس مهدیس
مهــــــــــــــــــــدیـ ـــــــــــــــس
اوف چرا جواب نمی دی کجایی وای خدا بازم برگه رو آینه
عزیزم من رفتم بیرون تا شب بر نمی گردم گفتم که ناهار منتظرم نشی قربونت مامانی
اه بازم بازم بازم بازم آخه تا کی خسته شدم
یکی نیست بگه این رفت و امدنت برای چیه

اصلا چرا بچه اوردی برای چی زندگی می کنی

تو که تو عالم مجردی سیر می کنی بی خود کردی ازدواج کردی

بدتر از اون بی خود کردی یه سر خر که من باشم اوردی اه اه اه
حالا چرا دارم بی خود حرص می زنم اون که مادرم نیست به درک هر کاری که دلش می خواد بکنه
بیچاره بابای من دلشو به کی خوش کرده بود

کار هر روزم بود دیگه حوصله نداشتم سریع لباسامو پوشیدم

و از خونه زدم بیرون به ایستگاه اتوبوس رسیدم
یکم شلوغه شاید بازم باید سر پا وایستم مهم نیست چه فرقی می کنه

ده دقیقه هم بشینم دردی از من دوا نمی کنه
به مردم نگاه می کنم.
هرکی کار خودشو می کنه یکی با گوشیش ور می ره اون دوتا زن هی دارن پچ پچ می کنن

پیف خدا زنو آفرید فقط برای حرف زدن
این حرفو پدربزرگم همیشه می گفت از دیدن او دوتا خندم گرفت ازشون رو گرفتم

دوتا پسر دختر جون که به زور سنشون به 17 یا 18 می رسه

در حال دل و قلوه دادنن نمی دون کیلویی چند حساب می کنن که خیلیم راضین
بقیه هم فقط دارن از فضای زیبا و خوش هوا البته با دود غلیظ تهران لذت می برن

و ریه هاشونو صفا می دن
هنوز اتوبوس نیومده بهتره برم بشینم حداقل اینجا یه دل سیر نشسته باشم که عقده برام نشهمطالب مرتبط