پویادانلود | دانلود رمان صدفی در طوفان نوشته: یاسمن فرح‌زاد ( اندروید apk و pdf موبایل) - پویادانلود

دانلود رمان صدفی در طوفان نوشته: یاسمن فرح‌زاد

دانلود رمان صدفی در طوفان نوشته: یاسمن فرح‌زاد

دانلود رمان صدفی در طوفان نوشته: یاسمن فرح‌زاد

  • رمان #صدفی در طوفان
  • نویسنده:یاسمن فرح‌زاد
  • تعداد صفحات:458
  • ژانر: #عاشقانه #انتقامی #هیجانی #همخونه_ای

خلاصه:

ارتین سعادت مردی که هنوز با سختی بعد از مرگ خانوادش میخندد بعد از برگشتنش به ایران متوجه میشود خانوادش توسط دوست خانوادگیشون به قتل رسیده، تشنه انتقام میشود و ان ذره از مهر و محبت درونش تبدیل به خوشه نفرت و کینه میشود. مهربان دیروز بی رحم امروز میشود و صدف دختر مظلومِ قاتل خانوادش را می دزدد وبا تهدید…

این رمان توسط نویسنده رایگان شد:x:

دانلود رمان صدفی در طوفان:

دیگه همه چیو ازت میگیرم غیر از نفس کشیدنت! می خوای اونم ازت بگیرم؟ می خوای حق نفس کشیدنتم مال من
باشه؟ نگفتم الزم باشه اینم ازت میگیرم؟ … با مشت به دیوار کوبید و من از ترس چشم هام رو چند لحظه بستم .. نگفتم … جرات نداشتم زبون باز کنم و جوابی بهش بدم … بدبختی راست می گفت! آره گفته بود، گفته بود و من نتونستم بار سنگین دلتنگی رو روی این دل بی صاحابم تحمل کنم.

رمان صدفی در طوفان

اشک هام بی صدا فرو می ریخت و من هیچ کنترلی روی هیچ چیزی نداشتم، نه اشک هام، نه حتی لرزش تن و بدنم!
… دستش زیر چونم نشست، چنان فشار داد که از درد آخی زیر لب گفتم … با حرصی که کاملا مشهود بود، سرم رو بالا اورد … به چشم های ترسناکش که به خاطر عصبانیت مثل دریای خون شده خیره شدم … نگفتم؟ هان؟ … “هان” آخر رو چنان بلند گفت که گوشم سوت کشید.

رمان صدفی در طوفان

من گوش هام از نعره های مردونش چیزی تا کر شدن فاصله نداشت، چرا حنجرش چیزیش نمیشه؟ وحشت زده سرم رو به معنی آره تکون دادم چون اگه بازم لال بازی دربیارم … میدونم بدتر از اینی که هست میشه … رو صورتم جوری خم شد که نفس های گرمش صورت یخ کردم رو سوزوند …

رمان صدفی در طوفان

 

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF

 

دانلود فایل با فرمت APK دانلود فایل با فرمت APK

 

 مطالب مرتبط