پویادانلود | دانلود رمان حکم دل جلد اول و دوم (نسخه کامل) برای موبایل و کامپیوتر - پویادانلود

دانلود رمان حکم دل جلد اول و دوم (نسخه کامل) برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان حکم دل جلد اول و دوم (نسخه کامل) برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان حکم دل جلد اول و دوم (نسخه کامل) برای موبایل و کامپیوتر

پویادانلود مرجع دانلود رمان تقدیم میکند

به قلم :sun daughter و anital

خلاصه رمان :

دختری به اسم کتی برای فرار از زندگی ایرانش به دبی میاد اما نمیدونه که چه سرنوشت شومی در انتظارشه…
همون شب .. .. .. اما !!!

صفحه‌ی اول رمان حکم دل:

چشمهای بسته امو به سختی باز کردم… بخاطر حرکت کامیون کاملا ناگهانی از خواب پریدم…

هنوز توی اون کامیون لعنتی بودم واز سردرد و بدن درد به خودم میپیچیدم. حتی توی خواب هم تنم درد میکرد.

با تکون های پیچ در پیچ ماشین و بوی گند و متعفن بنزین تهوعم بیشتر میشد.پهلوم درد میکرد.

هنوز هم معنی زخمی که داشتمو نمیفهمیدم.

بیهوش شدم ووقتی بهوش اومدم یه زخم عمیق روی پهلوی چپم بود که تعدادی بخیه خورده بود.

شادی میگفت بخاطر تصادف بود که تو ایران با ماشین هاتف به یه گارد ریل خورده بودیم

و یه قسمت از گارد ریل به پهلوی من فرو رفته بود هرچند این اتفاق تو ایران افتاد و بعد ش هم وارد این لنج تهوع اور شدیم .

به هر حال دردش قابل تحمل بود.حالت تهوع داشتم و بوی بنزینو نمیتونستم تحمل کنم…

خودمو جا به جا کردم… صدای بغض الود شادی رو شنیدم که گفت: کتی اخرش چی میشه؟

از وقتی که از لنج پیاده شده بودیم ایه ی یأس می‌خوند.

-چی میخواستی بشه؟

  •   رمان حکم دل از آنیتال

شادی: پشیمونم…

نمیتونستم بگم منم همینطور… یعنی نمیخواستم بگم اره منم عین سگ پشیمونم…

سرمو به دیواره ی کامیون تکیه دادم و تو تاریکی به چشمهای نسبتا خیس بقیه خیره شدم.

نفسمو سنگین بیرون دادم و حس کردم که باید به چیزهای خوب فکر کنم.

با ایست ماشین ولوله ای بین هممون راه افتاد.

در عقب باز شد.

  •   رمان حکم دل 2

با دیدن صورت هاتف که لبخند کریهی رو لبش بود تهوعم دو چندان شد. شادی بازومو تکون داد وگفت: بریم پایین …

اهی کشیدم و همراه شادی وبقیه پیاد ه شدم.

مانتوم سیاه شده بود.شلوارم گل الود بود… جمعا پنج نفر بودیم… شادی دستمو گرفته بود. جفتمون یخ کرده بودیم.

هاتف رو به من لبخندی زد وگفت: بدون ارایش خوشگلتری…

محل سگم بهش نذاشتم وپشت سر احمد که عبای سفیدی پوشیده بود راه افتادم. وارد یه رستوران شیک شدیم. البته از در پشتی…

صدای موزیک رو هوا بود.

 

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت APK دانلود فایل با فرمت APK


مطالب مرتبط