پویادانلود | دانلود رمان تراکم تنهایی برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم - پویادانلود

دانلود رمان تراکم تنهایی برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

دانلود رمان تراکم تنهایی برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

دانلود رمان تراکم تنهایی برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

دانلود رمان تراکـــــم تنـــــهایی

نویسینده :Sara

خلاصه داستان :
ایستاده ام در ثابت ترین نقطه زمین ! آنجا که به دور هیچ ستاره ای نمی چرخد . تنها، و تکیه داده ام به دیواری سرد و مقابلم جهانی به مقابله !

قسمتی از متن رمان:

****

تیام دقیق نگام کرد :

– مطمئن باشم خوبی ؟

بازم سرم رو تکون دادم . با اینکه هنوز مردد بود بلاخره نگاه ازم برداشت و زل زد به آبی بیکران روبرومون :

– خیلی وقته که می خواستم باهات حرف بزنم !

اما چون مهمون خونمون بودی نخواستم پیش خودت یه طور دیگه برداشت کنی و فکر کنی دارم سو استفاده می کنم !

اما همون روزی که سوار هواپیما شدی و رفتی همون لحظه حس کردم که باید بیام و بهت بگم ..

اگر مسئله عمل پای ترمه نبود همون لحظه منم زمینی راه می افتادم و می اومدم اینجا …

به سختی تونستم صدامو پیدا کنم :

– چرا ؟ چرا من ؟

لبخند مهربونی روی لباش نشست … حس کردم اونقدر ها هم خشن و بدعنق به نظر نمی آد:

– چون ازت خوشم اومد خیلی ساده .. به نظرم خمیره خیلی خوبی داری! استخون دار و محکمی به راحتی ها نمی شکنی !

و دوست داشتی هستی …

پوزخند زدم:

– خیلی ساده است نه ؟

– چی ؟

– اینکه زندگی رو انقدر ساده می گیری ! چون فکر می کنی من دوست داشتنی هستم تصمیم گرفتی باهام …

اوردن کلمه ازدواج به لب انقدر راحت نبود … لبمو گاز گرفتم .

بغض داشت خفه ام می کرد ، فکر می کرد من خمیره خوبی دارم … محکمم .. من که سالهاست شکستم …

قبل از اینکه بتونم به چیزی که می گم فکر کنم با پرخاش گفتم :

– دنبال دختری می گردی که خمیره خوبی داشته باشه تا بتونی هر طور دلت خواست شکلش بدی ؟ تا بشه مثل خودت …

می دونستم لحنم بیش از اندازه غیرمنصفانه است … عصبی شده بودم .

دستامو دوطرفم ستون کردم تا از جام بلند شم .

 

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت APK دانلود فایل با فرمت APK

برچسب ها :

مطالب مرتبط