پویادانلود | دانلود رمان رسوب برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم به قلم sun_daughter - پویادانلود

دانلود رمان رسوب برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

دانلود رمان رسوب برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

دانلود رمان رسوب برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

  • نام رمان :  رسوب
  • به قلم : SunDaughter

خلاصه ای از رمان رسوب:

داستان درباره دختری به اسم هلن هستش که در دانشگاه با پسری به اسم کیان آشنا میشه و قرار بر این میشه که ازدواج کنن اما با اتفاقی که برای هلن میفته پدر کیان سعی میکنه که …

صفحه‌ی اول رمان رسوب :

در را با لگد بست و خودش را به داخل خانه پرت کرد.

از لابه لای جعبه های بسته بندی شده ی وسایل خانه ، سعی کرد خودش را عبور دهد.

با دیدن هانا که به قیافه ی داغ کرده اش زل زده بود و
خیلی خونسرد شیشه ی محتوی لاک را روی زانویش گذاشته بود

  • دانلود رمان رسوب

و با برسش روی ناخنش رنگ میکشید، انگشت اشاره اش را تهدید آمیز بالا برد و داد زد: حرف زدی نزدی!

هانا با اخم رویش را از او گرفت و مشغول لاک زدن ناخن هایش شد.

مقنعه اش را با شدت از سرش کشید، تل و بامتلش با هم از موهایش کنده شدند.

به اشپزخانه رفت در اثر برخورد پنجه ی پایش به کارتون های محتوی ظرف که

صدای جیغشان از ضربه بلند شده بود ، پوف کلافه ای کشید. لحظه ای ایستاد تا افکارش را منظم کند .

  • دانلود رمان رسوب برای اندروید

اما از این لحظه چیزی عایدش نشد جز اینکه سعی کند بی توجه به ضرب آهنگی باشد
که در مغز سرش فریاد میکرد : چرا خفه شدی؟ چرا جوابشو ندادی؟ چرا سکوت کردی…؟ !

شات آپی نثار خودش کرد وبطری اب را از یخچال بیرون کشید.
مقنعه اش دور گردن خیس از عرقش نقش شالگردن ،ایفا میکرد.

در بطری را روی پیشخوان اپن پرت کرد و یک نفس سرکشید . از دور و بر دهنش آب میچیکید.

  • رمان رسوب pdf

 

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت APK دانلود فایل با فرمت APK

 

 

  1. دانلود رمان ویلان
  2. دانلود رمان دردم
  3. دانلود رمان نوتریکا


مطالب مرتبط