پویادانلود | دانلود رمان محیا برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم و رایگان - پویادانلود

دانلود رمان محیا برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم و رایگان

 دانلود رمان محیا برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم و رایگان

دانلود رمان محیا برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم و رایگان

نویسنده: #دنیا_م

ژانر : #عاشقانه #پلیسی  ‎

خلاصه رمان :

‎داستان درمورد سروان محیا کرامت هست که یه ماموریت رو بهش پیشنهاد میکنن که زندگیشو دستخوش حوادثی میکنه …

قسمتی از رمان:

چادرمو جلوی آینه درست کردم …
_ نمیدونم پوشیدن این چادر چه سودی داره !!!
مهیار از توی دستشویی داد زد : سود معنوی جانم …
_ مهیار زود باش …
مهیار _ پنج دقیقه …
_ ای بابا تو که یک ساعت پیش گفتی پنج دقیقه …
سرشو از توی دستشویی بیرون اورد و گفت : حرف توی دهنم نزار …
با حرص کوسنو پرت کردم طرفش و گفتم : مهیاااااااااار …
صدای مهلا از اتاقش میومد : مامان کتاب ریاضیمو ندیدی ؟
_ روی میز کامپیوتر من بود دیشب …
از اتاقش اومد بیرون و گفت : امروز صبح گمش کردم … دستم بودا .
بابا _ اونکه روی ظرف عسله کتاب تو نیست ؟
مهلا به طرف آشپزخونه دوید … به ثانیه نکشیده صداش بلند شد …

مامان از اتاقشون بیرون اومد و کاغذ سفیدی رو داد دست بابا و گفت : محمد اگه ایندفعه سبزی ها رو دیر برسونی تو خونه رات نمیدم …
به مامان نگاه کردم … موهای خرمایی که با موهای سفید تزیین شده بود … هم قد من بود …

صورت سفید و چشمان عسلی … بابا همیشه میگفت عاشق همین چشاش شده …

لبخندی زدم … عشق مامان و بابا مثال زدنی بود …

بابا با عشق نگاشو به مامان دوخت و گفت : چشم خانم خانما …
صدای خواب آلود محسن باعث شد به طرفش نگاه کنم …
محسن _ من صبحونه میخوام مامان …
لبخندی زدمو رفتم طرفش و محکم بوسیدمش که صداش دراومد …
محسن _ اِ نکن بدم میاد …
_ دوسِت دارم مشکلیه ؟
محسن خواست حرفی بزنه که بابا صدام زد … به طرفش نگاه کردم .
بابا _ با ما نمیای ؟
_ نه بابا جون شما برید …
مهلا مقنعه شو درست کرد و پشت سر بابا بیرون رفت …
مامان _ کو مهیار ؟
نگاهی به ساعت کردم … باید سر ساعت 8 میرفتم پیش سرهنگ …
_ مهیار کجا موندی تو ؟ بخدا دیرم شدا .
مهیار سرشو از در دستشویی بیرون اورد و گفت : یکم دیگه مونده .
سرمو با کلافگی تکون دادم … نشستم روی نزدیکترین مبل … گوشیمو دراوردم …

مشغول گشتن توی گوشیم بودم که صدای مهیار باعث شد سرمو بلند کنم : من آماده ام

پیشنهاد های دیگر مدیر (:

دانلود رمان غزال

دانلود رمان شاه راز !

دانلود رمان شاه شطرنج

 

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت APK دانلود فایل با فرمت APK

 مطالب مرتبط