پویادانلود | دانلود رمان دوست دختر اجاره ای من نسخه کامل با لینک مستقیم( 2 جلد کامل) - پویادانلود

دانلود رمان دوست دختر اجاره ای من نسخه کامل با لینک مستقیم( 2 جلد کامل)

دانلود رمان دوست دختر اجاره ای من نسخه کامل با لینک مستقیم( 2 جلد کامل)

دانلود رمان دوست دختر اجاره ای من نسخه کامل با لینک مستقیم( 2 جلد کامل)

دانلود اختصاصی از پویادانلود

خلاصه: رمان دوست دختراجاره ای من قسمت اول

داستان در رابطه با دختری به نام آنا میباشد که برای تهیه خرج عمل مادرش تصمیم میگیرد یکسال خود را اجاره دهد! یکسال از زندگی‌اش در ازای خرج عمل و زندگی مادرش. او خود را به مکس اجاره میدهد غافل از اینکه این قرارداد به آن سادگی‌ها که فکر میکرد هم نیست… .

خلاصه ای از رمان دوست دختراجاره ای من »

از زبان آنا :
تنم یخ ڪرده بود .
اما سعے ڪردم مثل سه تا دختر دیگه صاف وایسم .
اما از درون میلرزیدم .
تو ذهنم مدام تڪرار میڪردم .
بخاطر مامان … بخاطر مامان آنا … تو میتونی…
اےن پول خرج عمل و همه هزینه هاے بیمارستان مامان میشه …اےن تنها راهه .
نگاهم روے چهارتا ڪابین رو به روم چرخید.
مردی ڪه تو ڪابین اول بود نگاهش رو من نبود .
قد ڪوتاهے داشت … شاید هم قد من …

  • رمان دوست دختراجاره ای من جلد دوم

اما شڪم بزرگ و چهره چندشے داشت .
مرد ڪابین دوم خیلے قد بلند و هیڪلے بود.
با سر ڪچل و صورتے ڪه جاے زخم داشت .
واقعا ترسناک بود.
مرد سوم یه شیخ عرب بود .
اما ڪابین چهارم چراغش خاموش بود…
شاید ڪسے داخلش نبود…
دخترای دیگه هم از من قد بلند تر بودن و هم اندام جذاب ترے داشتن .
شاےد من چهره زیبایے داشته باشم …

بخش هایی از متن رمان دوست دختر اجاره ای من قسمت دوم

تازه صحبت های اولیه رو انجام داده بودیم
خوزه سرپرست تیم خبری پرسید آنا میاد یا نه که آنا از راه رسید
بلند شدمو گفتم

اینم از آنای من
یه لحظه آنا هنگ کرد اما سریع به خودش اومد و نقشش رو گرفت
لبخند عاشقانه ای به من زدو اومد تو بغلم .شونه اش رو بغل کردمو موهاشو
بوسیدم . میدونستم تمام این حرکات مارو دارن ضبط میکنن
آنا سالم کرد و رو به من گفت

دیر کردم ؟

رمان دوست دختراجاره ای من در کانال تلگرام

 

دانلود جلد اول با فرمت PDF دانلود جلد اول با فرمت PDF

 

دانلود جلد دوم با فرمت PDF دانلود جلد دوم با فرمت PDF
  1. دانلود رمان یغمای بهار با لینک مستقیم نوشته:الف.کلانتری (یاسی)
  2. دانلود رمان رحم اجاره ای نسخه کامل با لینک مستقیم( 2 جلد کامل)
  3. دانلود رمان اجازه هست برایت بمیرم برای موبایل و کامپیوتر

 مطالب مرتبط