پویادانلود | دانلود رمان قرنطینه برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم (اختصاصی) - پویادانلود

دانلود رمان قرنطینه برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

دانلود رمان قرنطینه

دانلود رمان قرنطینه

 

  • نوشته:مهدا و مهسا فرد

خلاصه :
آوا دختر نوجوانی ست که پدرش در قمار ثروت و تمام اندوخته هایش را به مرد جوانی می بازد و در آخر سر دخترکش معامله میکند که…
ژانر: اجباری، عاشقانه

مقدمه:برنده من بودمبرنده ی این قمارقراربود

قرنطینه ات کنم تو آمدی و تصورات مرا به هم ریختی…

این بار من باختم و تو بردی …من شدم بازنده قمار زندگی

  • رمان قرنطینه بدون سانسور pdf

“راوی”

عصبی دست لرزانش مشت شد باورش نمیشد دارایی اش را برسر قمار با حریفش باخته بود

دیگر همه چیز را تمام شده می دید سرش را بلند کردو باردیگر باغیظ به حریؾ مقابلش چشم دوخت

مردک جوان با پوزخندی که مخصوص خودش بود کارت هارا کنار زد

و دستانش را داخل هم قفل کردو خودش را جلو کشید

_خب حرفی واسه گفتن داری جناب هوشنگ عقیلمند؟

درحالی که لبانش را بهم دوخته بود بؽض راه گلویش را بست

_تو یه متقلبی مردک پست فطرت

  • نسخه pdf رمان قرنطینه

محافظان مردک جوان به سمت پیرمرد قمار باز هجوم آوردند

خواستند مشتی حواله ی صورتش بکنند که بااشاره دست مردک جوان دست نگه داشتند وعقب کشیدند

جری شد و باتحکم گفت:_تقلب توکار من نیست یادت باشه ناسزا گفتن کار آدمای ضعیفه

درحالی که ازصندلی اش برمی خاست

آمرانه گفت:_درضمن فردا سند و با منقولش میخوام هوشنگ قبل این قمار هرگز فکرباخت را درذهنش نپرورانده بود

هیچ فکرش را نمیکرد تمام دارایی اش را به یک مردک جوان ببازد

  •  رمان قرنطینه بدون سانسور

ولی قمار باکسی شوخی نداشت این یک واقعیت بود او باخته بود

 

“آوا”

باصدای در ازجا پریدم و ازپشت میز  غذاخوری بلندشدم

آوین باخوشحالی بالا پرید:_بابا اومد آجی قرار بود واسم ماشین کنترلی بگیره

بالبخند چشم از داداش کوچولوم گرفتم که بادیدن چشمای سرخ و متورم بابا مواجه شدم

آوین باخوشحالی پرید سمت بابا و ازش آویزون شد

_بابا خریدی؟

کوش پس؟بابا…

  • دانلود نسخه apk رمان قرنطینه

 این رمان بفروش میرسد (هم اکنون خریداری نمایید)

 

 

  • دانلود رمان قرنطینه بدون سانسور

مطالب جذاب دیگر سایت:

  1. دانلود رمان دختران زمینی پسران آسمانی
  2. دانلود رمان کتی برای موبایل و کامپیوتر
  3. دانلود رمان حصار | نوشته: باران

برچسب ها :

مطالب مرتبط