پویادانلود | دانلود رمان تو هنوز اینجایی نوشته safe9433 برای موبایل و کامپیوتر - پویادانلود

دانلود رمان تو هنوز اینجایی نوشته safe9433 برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان تو هنوز اینجایی با فرمت Pdf, Apk, Jar

دانلود رمان تو هنوز اینجایی نوشته safe9433 برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان تو هنوز اینجایی نوشته safe9433 برای موبایل و کامپیوتر

نام رمان: تو هنوز اینجایی

نویسنده: safe9433

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 326 صفحه

صفحه ی اول رمان تو هنوز اینجایی:

از درون کیف پولم دو اسکناس ده تومانی بیرون اوردم و به سمت راننده گرفتم.

کیف را روی شانه ام جا به جا کردم و پیاده شدم. نگاهم متوجه اتومبیل سیاه رنگ حاج کاظم فلاح شد. لبخند زدم.

-بفرمایید خانوم.

دو اسکناس کثیف و مچاله شده رو از دست راننده گرفتم.صاف ایستادم.

ثریا خانم قبل از همه پیاده شد. خوش پوش تر همیشه به نظر میرسید.

قبل از اینکه کامل روی صندلی کنار بهنام بنشینم حاج کاظم گفت : دخترم یه چایی دیگه می یاری ؟
– چشم .
بهنام انگشتانش را دور بازویم حلقه کرد و گفت : بشین .
با فشار دستش مجبور به نشستن شدم .

سنگینی نگاه حاج کاظم و بابا که متوجه حرکت بهنام شده بودند را احساس کردم .


بهنام گفت : یه موضوع مهمی هست که می خوام همتون در جریان باشید .
با این حرف تمام نگاه ها به سمت بهنام کشیده شد .
آهسته گفتم : چی شده ؟
سرش را چرخاند و به چشمانم خیره شد .

انگشتانم را میان انگشتانش گرفت و فشرد .

وقتی نوازش انگشت شصتش را پشت دستم احساس کردم ابروهایم بی اختیار بالا رفت و ضربان قلبم تند تر شد .

حس خوبی نداشتم .

نوازش شدن خوب بود اما این نوازش با چیزی که این سه ماه تجربه اش کرده بودم متفاوت بود .

لبخند زد . بی اختیار لبخند زدم .
ثریا خانم با خنده و صدایی کاملا ذوق زده گفت : مهیا حامله است آره ؟
لبخندم جمع شد . اخم های بهنام در هم رفت و بی آنکه دستم را رها کند سرش را چرخاند .
مامان شکوه گفت : آره مادر ؟
دقیقا همان شوقی که در صدای ثریا خانم بود را می توانستم در صدای هیجان زده مامان شکوه تشخیص دهم .
بهنام سرد و جدی و قاطع گفت : نه .
لبخند و شادی که در چهره های هر چهار نفرشان برای چند ثانیه کوتاه پیدا شده بود، محو شد .

آرزوی هر چهار نفرشان داشتن نوه و دیدن فرزند من و بهنام بود .
بهنام صاف روی صندلی نشست و گفت : خواهش می کنم اول به من اجازه بدید کامل حرفم رو بزنم

و بعد در موردش قضاوت کنید .

 

 

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت APK دانلود فایل با فرمت APK

برچسب ها :

مطالب مرتبط