پویادانلود | دانلود جلد دوم رمان عاشقتم دیوونه برای موبایل و کامپیوتر - پویادانلود

دانلود جلد دوم رمان عاشقتم دیوونه برای موبایل و کامپیوتر

دانلود جلد دوم رمان عاشقتم دیوونه برای موبایل و کامپیوتر

دانلود جلد دوم رمان عاشقتم دیوونه برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان عاشقتم دیوونه | نوشته: حانیا بصیری برای موبایل و کامپیوتر

همچنین جلد اول این رمان رو میتوانید از طریق کلیک برروی این متن مشاهده فرمائید

خلاصه :

در ادامه جلد اول دیانا به وسیله سارا متوجه میشه که رادین چه کاری انجام داده و بر خلاف میل

باطنیش سعی بر فراموش کردن رادین داره، حالا باید ببینیم که آیا موفق به این کار میشه یا نه

قسمتی از رمان زیبای عاشقتم دیوونه ۲  :

ازاستاد اجازه گرفتم و برای فاطیما سری تکون دادم بااخم به گوشیم که شماره آرش روش خاموش روشن میشد

نگاهی انداختمو خاموشش کردم، تخته شاسی مو از روی میز برداشتم و ازکلاس خارج شدم ،حوصله ی هیچ چیزو نداشتم، هیچی…

کیفمو روی شونه ام انداختم و به سمت خروجی حرکت کردم،که یهو دیدمش جلوی درخروجی داشت قدم میزد،

از حرکت ایستادم و بهش خیره شدم آروم آروم اشک توچشمام جمع شد، خندیدم و به آسمون نگاه

کردم تا کنترل اشکام از دستم خارج نشه و غرورمو از اینی که هست داغون تر کنه،

-واقعا چطور تونستم شیفته آدم وقیحی مثله رادین بشم؟

هرچقدر بیشتر نگاهش میکردم بیشتر ازش متنفر میشدم و دوبرابر از خودم، خیلی دوست داشتم برم جلو و بگیرمش به باد فوش

اما لامصب از خودشم شرمم میشد، من چطور تونستم؟

دانلود جلد دوم رمان عاشقتم دیوونه

نمیخواستم باهاش چشم تو چشم شم بخاطر همین چند دقیقه ای پشت در این پا و اون پا

کردم تا بره، اما انگار منتظر کسی بود،چون

همون جلو راه میرفت و قدم میزد، محوطه خارجی دانشگاه نسبتاً خلوت بود و کسی اون اطراف

نبود به جز دوسه نفری که سرشون

تو جزوه هاشون بود، از ایستادن خسته شدم ،از ظواهر قضیه معلوم بود قصد رفتن نداره،

آینه ام رو از داخل کیفم دراوردم و خودمو

توش نگاه کردم ، خداروشکر چشمام قرمز نبود اما صورتم خیلی غمگین و ناراحت معلوم میشد،

بااخم به تصویرم توی آینه خیره شدم و گفتم:

  • دانلود کتاب رمان عاشقتم دیوونه جلد دوم

_اصلاً چرا من باید خجالت بکشم؟ هان؟ چرا من؟
عصبی آینه رو گذاشتم تو جیب مانتوم و با اخم از سالن خارج شدم،درحالی که به زمین نگاه

میکردم از پله ها پایین رفتم و به سمت

رو به رو حرکت کردم، حس کردم داره به سمتم میاد بخاطر همین سرعت قدم هامو بیشتر کردم، یهو صدا زد :
-خانم شهامت.
دندونامو روی هم فشار دادم و با عصبانیت حرکت کردم.دو سه بار دیگه اسممو صدا زد و

وقتی دید توجهی نمیکنم چیزی نگفت،

درست همون لحظه ای که فکر میکردم رفته یهو بند کیفم کشیده شد و ناخواسته به عقب برگشتم.

دانلود برنامه رمان عاشقتم دیوونه جلد دوم

برای دانلود جلد اول  این رمان کلیک نمایید

شاید بپسندید:

  1. عاشقتم دیوونه جلد۱ | نوشته: حانیا بصیری برای موبایل و کامپیوتر
  2. دانلود رمان اگر چه اجبار بود برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم
  3. دانلود رمان ازدواج اجباری برای موبایل و کامپیوتر با لینک مستقیم

 

دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت APK دانلود فایل با فرمت APK


مطالب مرتبط