پویادانلود | دانلود رمان کی گفته من شیطونم برای اندروید , کامپیوتر و آیفون - پویادانلود

دانلود رمان کی گفته من شیطونم برای اندروید , کامپیوتر و آیفون

دانلود رمان کی گفته من شیطونم برای اندروید , کامپیوتر و آیفون

دانلود رمان کی گفته من شیطونم برای اندروید , کامپیوتر و آیفون

دانلود رمان کی گفته من شیطونم

در رابطه با خلاصه رمان، نویسنده نوشته است که «من دیوانه‌ی آن لحظه ای هستم که تو دلتنگم شوی و محکم در آغوشم بگیری و شیطنت ور ببو*سیم و من نگذارم… . عشق من، بو*سه با لجبازی بیشتر میچسبد… .»

قسمتی از رمان  کی گفته من شیطونم:

خدایا خودت کمکش کن ای خدا ……. صدای پرستار که اومد سرم رو بلند کردم داشت ارمان رو صدا میکرد ….

خواستم از جام بلند شم که اجازه نداد ……. مسخره ……

دوباره چشم هامو بستم منتظرآرمان شدم تا بیاد …. بعد نیم ساعت اومد …..

چشم هاش قرمز بود یعنی دکتر بهش چی گفته …..
– دکتر چی گفت؟ جوابم رو نداد
-آرمان با تو هستم ها میگم دکتر چی گفت ……
– بابات زیاد حالش خوب نیست…. باید برای معالجه بره خارج …… حالش خوب نیست …..

 

مطلب پیشنهادی

بره خارج …… این چی داره میگه …… من اگه بابام رو نبینم میمیرم …… اومدم حرف بزنم که سرم گیچ رفت دیگه هیچی نفهمیدم

خانم … اروم چشم هامو باز کردم … این جا دیگه کجاست ….
– خوبی ؟ سرم رو تکون دادم …… وای بابام . یک دفعه بلند شدم سوزن سرم از دستم در اومد
– چی کار میکنی تو ؟ دستت رو ببین نگاهم به دستم افتاد ….

به جهنم که داره خون میاید از جام بلند شدم بابام داره میمیره من دارم اون وقت من روی تختم ……

از اتاق امدم بیرون
.. – خانم کجا داری میری تو حالت خوب نیست صبر کن سرمت رو درست کنم سرم گیچ میرفت ولی اعتنایی نکردم …
– حالم خوبه خانم بذارید من برم بابام حالش خوب نیست

– عزیزم تو فشارت پایین نباید از جات تکون بخوری رگ دستتم که خونریزی کرده …

همکارام به بابات رسیدگی میکنند اره دیدم چه قدر رسیدگی میکنند

– خانم با تو هستم ها حداقل بذار دادشت بیاد …….

من رو دعوا میکنه ها من که داداش ندارم
– داداشم ؟؟؟؟؟؟ – اره دیگه اون پسر خوشگله …..

خاک برسرش نکنن چه چشم های هیز هم داره ………

اول به سالن نگاه کردم این اون بخشی نبود کمه بابا توش بود .

از یک نفر پرسیدم بخش قلب کجاست چون سرم گیچ میرفت مجبور شدم سوار اسانسور بشم .

 

  1. پیشنهاد سایت پویادانلود:
دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت PDF دانلود فایل با فرمت APK دانلود فایل با فرمت APK

برچسب ها :

مطالب مرتبط